• Provincie Gelderland: organisatie van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel met als doel het faciliteren van alle Gelderse gemeenten op het gebied van voedsel en brede burgerinitiatieven, met netwerkbijeenkomsten en advies op maat.
  •  Platform Melkgeitenhouderij: ontwikkeling van de uitvoeringsagenda duurzame geitenzuivelketen, samen met leden van LTO Melkgeitenhouderij en NGZO de ontwikkelrichting op het gebied van duurzaamheid voor de komende jaren gezamenlijk vorm gegeven.
  • Landgoed Klarenbeek: ontwikkeling van een businessplan voor nieuwe horeca bestemming, ondersteuning en realisatie van de nieuwe business activiteiten, projectondersteuning bij landgoed beheer.
  • Huis Sevenaer: ontwikkeling van een businessplan voor nieuwe horeca bestemming (nu gerealiseerd: Eet-Lokaal) en afronding van een haalbaarheidsstudie voor het optimaal verwaarden van producten die geproduceerd worden op het landgoed.