Walnut Food & Hospitality Management biedt advies en projectmanagement op het gebied van (duurzaam) voedsel in de gehele keten. Van grond tot mond spelen er diverse vraagstukken in de voedselketen om de productie, distributie en consumptie van voedsel duurzamer te maken en efficiënter in te richten. In samenwerking met partners in Nederland en Europa geef ik daar invulling aan met de focus op:

  • Horeca (restaurants & catering): verminderen van voedselverspilling (GreenCook), introductie van plantaardige eiwitalternatieven, ‘wise cuisine’ – duurzame, lokale gastronomie en ontwikkeling van business plannen voor nieuwe horeca concepten.
  • Lokale overheden (gemeenten & provincie): ontwikkelen van voedselbeleid en visie, ondersteuning bij de faciliterende rol van overheden op het gebied van voedsel en brede burgerinitiatieven, realisatie en coördinatie van lokale voedselnetwerken en het leggen van verbindingen tussen betrokken stakeholders.
  • Advies & Projectmanagement: kennis en ervaring met diverse EU subsidieprogramma’s en samenwerkingen, het verzorgen van intrim management en volledige projectorganisatie en coördinatie (financieel en inhoudelijk).